Irti peloista ja/ tai pakkoajatuksista/ -toimista

Pelko on tunnetila, joka varoittaa meitä uhasta. Se on myös neurobiologinen tapahtuma aivoissamme. Pelko, kuten muutkin tunnetilamme, voidaan selittää monella eri tavalla. Pelko voi olla seurausta fysiologisista muutoksista kehossamme uhkatilanteessa. Kehoreaktio tapahtuu ensin, ja tunnetila syntyy toissijaisena. Se voi olla myös tulkintaa tapahtumista: kun koemme uhkaa, tulkitsemme tilanteen siten, että siitä on paras pyrkiä pois, ja opimme, että kehomme reaktio auttaa meitä toimimaan. Tunne saa aikaan motivaation toimia ja toistaa toimintaamme myöhemmin.  Pelko voi voimistua käyttäytymistämme ja elämäämme rajoittavaksi tekijäksi, fobiaksi.

Kaikki pelkomme ovat alun perin järkeviä.  Ne ovat syntyneet suojaamaan meitä vaaroilta, jotka meitä uhkaavat. Pelon tarkoitus on ohjata meidät pois vaaran aiheuttajan luota. Nykyajan vaarat ja varhaisen ihmisen kohtaamat vaarat ovat kuitenkin keskenään kovin erilaisia, ja siksi pelkoreaktiomme joskus tuntuvat meistä itsestämme vaikeilta ymmärtää. Samalla tavoin lapsena koettu pelästyminen voi elää alitajuisessa mielessämme, ja synnyttää pelkoa aikuisessa mielessämme, vaikka emme voi muistaa tapahtunutta ja ymmärtää pelkoamme.

Pelko vie valtavasti energiaa. Pelätessämme kehomme on hälytystilassa ja kuluttaa energiavarantoja nopeasti. Pelko voi olla myös hyvin lamauttavaa, se saattaa pysäyttää toimintamme ja estää meitä jopa ajattelemasta selkeästi. Pelkoja, kuten muitakin tunnereaktioitamme, esim. aggressiota, voi käsitellä kognitiivisten menetelmien avulla. Kun tilannetekijät ja kokemuksemme yhdessä synnyttävät ajatuksia ja sitä kautta tunnetiloja, tunteita voi vastaavasti purkaa ajatusten kautta.

Pakkoajatukset ovat mielemme keino pitää loitolla pelottavia tai ahdistavia ajatuksia.  Ahdistuksen tai pelottavan ajatuksen kokemisen sijaan mielemme luo rituaalimaisia tapoja, joita toistamalla ikävät asiat pysyvät taustalla. Lievät ja ajoittain ilmenevät pakkoajatukset ja toiminnot ovat hyvin yleisiä.

Pakko-oireiselle häiriölle on ominaista pakkoajatukset (obsessiot) tai pakkotoiminnat (kompulsiot). Pakkoajatukset ovat toistuvia mieleen tunkeutuvia epämiellyttäviä tai ahdistavia ajatuksia tai mielikuvia, jotka eivät ole luonteeltaan vain liiallista arkielämän asioista huolehtimista. Pakko-ajatuksista kärsivä yrittää eri tavoin torjua näitä ajatuksia, olla välittämättä niistä tai neutraloida niitä toisilla ajatuksilla tai pakonomaisilla teoilla. Jos pakkoajatuksena on pelko oven lukitsematta jättämisestä, henkilö saattaa tarkistaa uudelleen ja uudelleen, että ovi ei jäänyt lukitsematta. (www.terveyskirjasto.fi)

Mikäli sinulla on diagnosoitu pakko-oireinen häiriö tai fobia, voit hyvin käyttää askel askeleelta- ohjelmaa oireilusi lievittämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. On tärkeää, että samalla jatkat sinulle määrättyä lääkitystä, tai jos haluat vähentää tai lopettaa lääkitystä, teet sen lääkärin ohjeen mukaisesti. Jos olet epävarma diagnoosistasi, tai et ole käynyt lääkärissä, voit lähettää minulle viestin, jossa kerrot oireistasi, niin voin arvioida tilannettasi ja ohjata sinut tarvittaessa lääkäriin.

Eroon peloista ja pakkoajatuksista