Mitä sinun kannattaa tietää ahdistuksesta

Ahdistus on ihmisen normaali reaktio erilaisiin stressaaviin tai pelottaviin tilanteisiin. Kehomme valmistautuu toimimaan ja varmistaa sen, että myös mielemme on valmiina. Toimintavaihtoehdot syntyvät lähes automaattisesti hermostomme ja hormonitoimintamme ansiosta, ja sekunnin murto-osissa syntyy ratkaisu: taistelemmeko, pakenemmeko vai jähmetymmekö paikallemme.

Aika usein nykyihminen reagoi tällä tavalla myös pienempiin vaaroihin tai stressiin: esimiehen palaute, puheen pitäminen, kokeeseen valmistautuminen. Nämä tilanteet voivat tuntua vaarallisilta, vaikka eivät sitä todellisuudessa ole.  Reaktiomme omaan epämukavaan olotilaamme voivat olla vaikkapa ärtymys (taistelu), vaikeus ajatella selkeästi (jähmettyminen) tai hankalan tilanteen välttely (pakeneminen).  Yli puolet suomalaisista kärsii erilaisista lievistä ja keskivaikeista ahdistusoireista elämänsä aikana. Nykypäivänä stressireaktiot ja työstressistä aiheutuva uupumus ovat tavallisia ahdistukseen liittyviä asioita.

Ahdistus on siis sopeutumisreaktio tilanteeseen. Se ei ole vaarallista. Vaikka olotilamme on hyvinkin epämukava, suorastaan tuskallinen, tilamme ei ole vaarallinen. Reaktiomme on alun perinkin syntynyt suojaamaan meitä, ei vahingoittamaan meitä.

Osalla ihmisistä reaktio ärsykkeisiin on nopeampi, vahvempi ja herkempi kuin toisilla. Keskushermostomme herkkyys reagoida on perinnöllinen ominaisuus, ja koska varsin suuri osa ihmiskunnasta reagoi tällä tavalla, voimme olettaa, että myös se on ollut henkiinjäämisen kannalta oikeanlainen tapa reagoida. Nykypäivänä emme enää tarvitse näitä vaistojamme kuten aikaisemmin, ja koemme monesti ahdistuvamme turhasta.

Ahdistusreaktioon ja siihen liittyviin tunteisiin ja ajatuksiin voi vaikuttaa, ja olotilaa voi helpottaa huomattavasti sopivilla keinoilla. Jo pelkkä tieto, mistä on kyse, voi auttaa. Ahdistuskohtaus/ paniikkikohtaus on aina ohimenevä tila, joka kestää keskimäärin 20–30 minuuttia kerrallaan. Omat ajatuksemme voivat ylläpitää oireilua kauemmin tai vaikeuttaa sitä. Osalla meistä ahdistusoireilu on lähes jatkuvaa, yleistä epämukavaa ja ahdistavaa oloa, johon ei tunnu löytyvän erityistä syytä tai laukaisevaa tekijää.

Voit halutessasi aloittaa vaikkapa kokeilemalla oheista tunneharjoitusta

Onko sinulla diagnosoitu ahdistushäiriö, esim. yleinen ahdistushäiriö, jokin pelkotila (fobia), paniikkihäiriö, pakko-oireinen häiriö (OCD) tai traumaperäinen stressihäiriö (PTSD)? Ota yhteyttä, ja kerro tilanteestasi, niin arvioin, kannattaako sinun hakeutua terapiaan, tarvitsetko lääkäriä vai hyötyisitkö oma-apuohjelmastamme.  Jos olet epävarma tilanteestasi, ota yhteys lääkäriisi työterveyshuollossa tai terveyskeskuksessa. Lisää luotettavaa tutkittua tietoa erilaisista vaikeammista ahdistushäiriöistä löydät myös www.terveyskirjasto.fi. Lievissä tai keskivaikeissa ahdistusoireissa oma-apuohjelma auttaa.

Ahdistuksesta vapautuminen