Masennus on mielemme reaktio koettuun menetykseen tai muutokseen.  Masennus on sairaus, joka menee ohi muutaman kuukauden kuluessa, mutta johon liittyy uusiutumisriski, ja vaikeaan masennukseen myös itsemurhariski. Masennusoireita ilmenee myös stressiin, uupumukseen tai univaikeuksiin liittyneenä.

Masennuksen syiksi on esitetty aivokemiallisia tai neurologisia tekijöitä, vuorovaikutustekijöitä sekä varhaisissa että nykyisissä kiintymyssuhteissamme, ulkoisten olosuhteiden vaikutusta elämäämme, ajattelutapaamme ja suhtautumistamme. Hoidon kannalta olennaista on tietää, mitkä seikat ylläpitävät oireilua ja mitkä helpottavat sitä, ja mitkä seikat ennaltaehkäisevät uusiutumista.

Masennusoireiden taso

Masennusoireita on monen tasoisia lievistä keskivaikeisiin ja vaikeisiin. Masennusta on perinteisesti hoidettu lääkehoidolla ja psykoterapian avulla. Masennuslääkkeiden hyödyllisyydestä ja tehosta käydään tällä hetkellä laajaa keskustelua, jossa on täysin vastakkaisia näkemyksiä niiden käytöstä.  Psykoterapian antamaa apua masennukseen on tutkittu paljon, ja joidenkin terapiamuotojen teho on tutkimuksissa todettu. Näitä ovat mm interpesoonallinen psykoterapia (IPT), kognitiivinen terapia (CBT) sekä yksilö- että ryhmäterapioina.

Lievissä masennustiloissa tai masennusoireissa erilaiset elämäntapojen muuttamiseen ja itsestä huolehtimiseen tähtäävät itsehoito-ohjelmat ovat myös avuksi.  Ns. depressiokoulun avulla voit opetella toimimaan ja ajattelemaan tavalla, joka helpottaa masennustasi.

Masentuneelle oma mieli ja ajattelu tuntuvat mysteeriltä, arvoitukselta, jota ei saa ratkaistua. Masentuneen mielessä elävät usein vaikeat ja ahdistavat ajatukset: En ole mitään, millään ei ole väliä, mikään ei voi auttaa, mikään ei voit muuttua, en osaa mitään, en pysty mihinkään, ei kannata yrittää mitään. Ajoittain ne tuntuvat olevan ainoita ajatuksia. Masentuneen toipumiselle on olennaista, että hän alkaa nähdä ja kokea, mitä muuta itse on kuin masentunut, ja mitä muita ajatuksia ja tunnetiloja mielessä liikkuu.

Harjoitus 1 a

Tunnepäiväkirja

Harjoitus 1 b

Lyhyt kertomus itsestäni