Me ajattelemme usein, että emme voi muuttua emmekä muuttaa itseämme. Se ei pidä paikkaansa, me muutumme koko ajan, jokaisessa kohtaamisessa itsemme, muiden ihmisten ja maailman kanssa. Muutos voi olla hyvin hidasta ja näkyä hyvin pienissä asioissa, tai sitten olla valtaisa mullistus, joka muuttaa koko elämämme. Mutta muutosta meissä ihmisinä, persoonassamme, ajattelussamme ja toiminnassamme tapahtuu koko ajan.

Jotta voimme ylläpitää toivoa ja luottamusta tulevaan, meidän on tärkeä nähdä itsemme aktiivisina toimijoina oman elämämme ja itsemme suhteen.

Harjoitus 6

Kirjaa viikon ajan päivittäin muistiin, mitä asioita olet tehnyt tai mitkä ovat olleet tärkeimmät ajatuksesi. Käy sitten läpi kirjoittamaasi: Mitkä tekemäsi asiat edistivät hyvinvointiasi? Mitkä ajattelemasi ajatukset tekivät niin? Minkä muunlaisia tekoja tai ajatuksia viikkoosi mahtui? Mikä on viikon ”tilinpäätös”, oliko siinä enemmän hyvinvointiin myönteisesti vaikuttavia asioita kuin muulla tavoin vaikuttavia? Vai päinvastoin?