Masentuneina me olemme usein herkistyneitä ympäristön tapahtumille, kanssaihmistemme toiminnalle tai reaktioille. Jotta matka kohti parempaa mielialaa on mahdollinen, on meidän tärkeä pysähtyä miettimään ajatuksia, joita liitämme näihin tapahtumiin tai ihmisiin, ja miettiä, miten voimme poisherkistää itseämme tästä yliherkkyystilasta.

Ihmisen elämä ei läheskään aina ole yksinkertaista, ongelmatonta, helppoa tai hauskaa, se ei ole sitä edes kovin usein. Meillä on kuitenkin toive sellaisesta elämästä, ja oletus, että sellaista elämän pitäisi olla. Vain sellainen elämä olisi jotenkin todellista elämää, onnistunutta elämää tai hyvää elämää. Kaipuu yksinkertaisuuteen ja turvallisuuteen on evoluution muokkaama ominaisuus meissä, se on auttanut meitä säilymään lajina. Toisaalta nykyinen länsimainen kulttuuri nostaa esiin elämän hohdokkuutta, ongelmattomuutta, hauskanpitoa pintakuvana siitä, millaista on ”hyvä” elämä. Vähänkään tarkempi tutkimusmatka naapuriemme elämään tai vaikkapa kirjallisuuden tai elokuvien antamaan kuvaan ihmisen elämästä kertoo meille nopeasti, että jokaisen elämässä on aina vastoinkäymisiä, ratkaistavia asioita, vaikeita päätöksiä.

Omat ongelmat näyttäytyvät meille useimmiten suurina ja vaikeina, kunnes löydämme uusia näkökulmia tai ratkaisuvaihtoehtoja. Sen jälkeen asiat tavallisesti asettuvat mittasuhteisiin, ja niiden aiheuttama stressi tai ahdistus lievittyy. Mikäli niin ei käy, voi olla kyse ns. suhteuttamistaipumuksesta. Se tarkoittaa taipumusta nähdä kaikenlaiset asiat liittyen omaan itseesi. Sen merkkejä ovat esim. ajatukset omasta elämästä jatkuvien onnettomien tapahtumien sarjana: ”Aina tapahtuu jotain, juuri kun kaiken piti olla hyvin, niin taas tapahtui jotain ikävää” tai ajatukset yleisten ongelmien liittymisestä omaan elämään: ”Miksi tämän piti tapahtua juuri minulle, tietysti juuri minä sain potkut yt-neuvotteluissa”.

Jokaisen meidän elämä on ainutkertainen tarina, ja kuitenkin näissä tarinoissa on valtavasti yhtäläisyyksiä. Jokaisen elämässä on erilaisia ilonaiheita ja erilaisia vastoinkäymisiä. Jos olemme yksinäisiä tai eristyneitä, kuten masentuneena usein olemme, meillä ei ole yhteyttä muiden elämään, jolloin emme myöskään näe muiden tarinaa. Oman elämämme tarinaa on silloin vaikea suhteuttaa ympärillä elävien tarinoihin, ja oman elämän onnettomuudet korostuvat ja näyttävät ainutkertaisilta.

Harjoitus 7

Kirjoita listalle elämäsi vaikeita ja ongelmallisia asioita. Kun olet listannut ne, laita ne helpottuvaan järjestykseen, ensimmäiseksi ne asiat, jotka ovat helpoimpia kestää ja viimeiseksi vaikeimmin ratkaistavat tai siedettävät asiat. Mieti, missä kohdassa listallasi kulkee raja ihmiselämän tavanomaisten vaikeuksien ja ylipääsemättömien vaikeuksien välillä. Kuinka paljon asioista on viivan helpommalla puolella?